Nieuwe uitgave

‘To the point’ door Salvo

Redactie, geplaatst op 25 juni 2017


De redactie van Salvo – Anne Greene, Arjan de Nooy, Sander Uitdehaag, Vincent van Baar – maakt publicaties waarin de fotografie op een conceptuele manier benaderd wordt. In hun 10e uitgave To the point proberen ze de natuurkundige zoektocht naar het kleinste deeltje in de kosmos toe te passen op de fotografie. Uitgangspunt waren de volgende ideeën:

‘Foto’s bestaan uit kleine deeltjes
Een belicht negatief is een verzameling zilveren partikels
A digitaal bestand is samengesteld uit miljoenen pixels met dezelfde vorm.

Lang werd gedacht dat de zandkorrel het kleinste ondeelbare element in ons universum was. Toen het atoom werd ontdekt dacht men dat het ondeelbaar was, totdat vastgesteld werd dat een atoom is samengesteld uit protonen, neutronen en elektronen. De volgende onverwachte ontdekking was de waarneming van quarks waarvan in elk proton en neutron er drie verschillende voorkomen.’

Een denkbeeldige foto van een Higgs-deeltje bestaat paradoxaal genoeg uit digitale pixels. Het onderwerp van deze 10e uitgave is het elementaire deeltje: de rijstkorrel in de paella, de baksteen van een gebouw, de punt op de letter ‘i’, de ster in de Melkweg. Want fotografie is bij uitstek het middel om zaken die klein zijn groot te maken. Salvo richt zich in To the point op de niet aflatende fascinatie voor zichtbaarheid en de schijnbaar oneindige deelbaarheid van elementaire deeltjes.

De uitgave van 64 pagina’s is gedrukt  in risoprint en heeft een oplage van 220 exemplaren.

 

Nieuwe uitgave

Aforismen en andere belangwekkende uitspraken van Bob den Uyl

Redactie, geplaatst op 24 juni 2017


‘Zodra alles tegenzit begin ik aforismeachtige uitspraken te doen die heel verstandig klinken maar nergens op slaan,’ schreef Bob den Uyl eens. Samenstellers Ivar Schute en Mark van Leeuwen gingen de uitdaging aan. Ruim 25 jaar na het overlijden van de Rotterdamse schrijver verscheen bij Uitgeverij Vreugdenberg Aforismen en andere belangwekkende uitspraken van Bob den Uyl.

Ook had de Rotterdamse schrijver een favoriet Engels boek Call it a day, geschreven door Joseph Samuel. Bob den Uyl had dit boek graag vertaald, maar het kwam er nooit van. Call it a Day is een even komische als krankzinnige roman en gaat over een dag uit het leven van apotheker Tony Gould. Zijn beroep staat hem tegen, zijn jonge vaderschap valt hem zwaar en bovenal leidt zijn obsessie voor efficiency ertoe dat er vrijwel niets uit zijn handen komt. Het is bepaald geen page-turner, geen vlot geschreven bestseller. En toch, de liefhebber zal in dit boek de kiemen van Bob den Uyls thema de nutteloosheid van het bestaan herkennen, evenals sporen van humor waarvan ook de Rotterdamse schrijver zich bediende.

Tegelijkertijd met de Aforismen verscheen Call it a day voor het eerst in een Nederlandse vertaling.

Voor meer informatie: www.uitgeverijvreugdenberg.nl

Nieuwe uitgave

New Realities. Fotografie in de 19e eeuw

Redactie, geplaatst op 23 juni 2017


De uitvinding van de fotografie in 1839 leidde tot een ware revolutie in de beeldcultuur: met fotografie werd de moderne wereld gecreëerd en in beeld gebracht. Voor het eerst kon de wereld in al haar facetten worden vastgelegd en ontsloten. Fotografie veroverde overal haar plaats: in de wetenschap, de kunsten, het dagelijks leven en in de verslaglegging van wat er in de wereld gebeurde.

Met een selectie van ruim 300 foto’s uit de grote en belangrijke collectie van het Rijksmuseum geeft de tentoonstelling New Realities (16 juni – 17 september 2017) een indrukwekkend overzicht van de internationale ontwikkeling van de fotografie. Belangrijke hoogtepunten zijn de vroegste reisfoto’s, bewegingsstudies van Eadweard Muybridge, voorbeelden van reclamefotografie, portretten, scènes uit het dagelijks leven, de vroegste foto uit Suriname en verbazingwekkende opnamen die gemaakt werden door  microscoop en telescoop.

De catalogus bij de tentoonstelling, onder redactie van Mattie Boom en Hans Rooseboom en met bijdragen van Saskia Asser, Steven F. Joseph, Mattie Boom, Hans Rooseboom en Martin Jürgens, is uitgegeven door nai010 uitgevers in samenwerking met het Rijksmuseum. Irma Boom verzorgde de vormgeving.

 

Nieuwe uitgave

Bittere tranen, goede moed

Redactie, geplaatst op 16 juni 2017


Op 8 juni verscheen de door Trump ontslagen FBI-directeur James Comey voor  de Senaatscommissie die de mogelijke banden van Trumps campagne met Rusland onderzoekt. Op 8 juni waren er verkiezingen in Groot-Brittannië, die spannender zijn geworden dan zich nog maar een paar weken geleden liet aanzien.

Bij de nieuwe uitgeverij STARFISH BOOKS verscheen op dezelfde dag Bittere tranen, goede moed van Joost Smiers, over de gevolgen van de verkiezing van Trump voor Europa. Dat dit een uiterst actueel thema is zal niemand betwisten. De Duitse bondskanselier Angela Merkel liet zich onlangs ontvallen dat Europa meer op eigen benen zal gaan moeten staan. En de zojuist aangetreden Franse president Emmanuel Macron heeft gedreigd met eenzijdig ingrijpen in Syrië als Assad opnieuw chemische wapens inzet.

Smiers houdt een pleidooi voor het entameren van gesprekken tussen wat hij ‘écht links’ en ‘simplificerend rechts’ noemt, die elkaar zouden kunnen vinden in hun verzet tegen het neoliberalisme. Dit eerste boek van STARFISH BOOKS wordt als essay aangekondigd en heeft een onmisbaar activistische toon, het sluit met andere woorden aan bij de ambities van uitgever Menno Grootveld  die ook als vertaler en programmamaker werkzaam is.